Javite promenu cene

info@cenagoriva.com Pratite nas i na:

cenovnik putarina

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)

važi od: 29. jula 2019. god. u 07:00 h
(po srednjoj kursnoj listi NBS br. 173 od 10.09.2018. god.)

Cenovnik putarina

Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

  • - da ne poseduje dokument-magnetnu karticu,
  • - da se nije mogao uključiti na autoput na mestu označenom po dokumentu,
  • - da je po tom dokumentu već izvršena naplata,
  • - da je dokument stariji od 24 časa,
  • - da tako ošteti dokument, da po istom nije moguće izvršiti naplatu,
obračunaće se i naplatiti na licu mesta najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa Pravilnikom o plaćanju naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (broj: 953-4846/14-14 od 25.03.2014. godine).


Podaci su preuzeti sa sajta JP "Putevi Srbije"